A Kultuszminiszter

Aláhúzás

Klebelsberg Kunó kultuszminiszterként népiskolai programja keretében 5000 iskolát létesített, megreformálta a középiskolai oktatást, bevezetve a reálgimnáziumot. Nagyszabású egyetemi építkezésekkel Szegeden, Debrecenben és Pécsett megteremtette a felsőoktatás korszerű műhelyeit. A tudós utánpótlás biztosítására szervezte a Collegium Hungaricumokat és az egyéb külföldi ösztöndíjak rendszerét. Különös szeretettel foglalkozott Szeged városával és a szegedi egyetemmel. Ő álmodta meg és alakíttatta ki a Dóm-teret, a Nemzeti Emlékcsarnokot és számos szobrot ajándékozott a városnak. Széles körű műveltsége rendkívüli munkaintenzitással párosult. Váratlan halála után, 1932 óta a szegedi Fogadalmi templom kriptájában nyugszik. Belvárosi sétánkkal erre a nagyszerű emberre emlékezünk, megcsodálva az általa létrehozott értékeket, hogy végül - tiszteletünk jeleként - fejet hajtsunk sírja előtt.

A "A Kultuszminiszter" fényképe

Jelentkezés

Aláhúzás